Aktualno Pedagoški dnevnik 2021-2022

Načrtovalnice

Predstavljajo se NAČRTOVALNICE!


Omogočale vam bodo organizirano in pregledno načrtovanje ter vodenje in spremljanje predagoškega dela.


Ob nakupu dnevnika boste lahko izbirali med različnimi NAČRTOVALNICAMI.


Prelistajte njihove notranjosti:
📋 NAČRTOVALNICA Predšolska vzgoja
📋 NAČRTOVALNICA Opisne ocene
📋 NAČRTOVALNICA Razredni pouk
📋 NAČRTOVALNICA Predmetni pouk
📋 NAČRTOVALNICA Dodatna strokovna pomoč
📋 Splošna NAČRTOVALNICA

NAČRTOVALNICA Predšolska vzgoja

Vsebina:

 • organizacijske preglednice (podatki o otrocih),
 • preglednice za spremljanje bralnih in športnih projektov,
 • načrtovanje dela po področjih,
 • beleženje opažanj in napredka v razvoju za 24 otrok.

NAČRTOVALNICA Opisne ocene

Vsebina:

 • organizacijske preglednice za 28 učencev,
 • beleženje vsebine govorilnih ur in roditeljskih sestankov,
 • preglednice za spremljanje bralnih in športnih projektov,
 • vodenje dopolnilnega in dodatnega pouka,
 • dnevi dejavnosti,
 • tekmovanja in natečaji,
 • interesne dejavnosti,
 • načrtovanje preverjanj in ocenjevanj znanja,
 • REDOVALNICA za beleženje in spremljanje napredka za 28 otrok,
 • vrstični in mrežni seznami za spremljanje doseganja učnih ciljev,
 • strani s pikami za skice sedežnega reda,
 • poročili ob koncu ocenjevalnih obdobij.

NAČRTOVALNICA Razredni pouk

Vsebina:

 • organizacijske preglednice za 28 učencev,
 • beleženje vsebine govorilnih ur in roditeljskih sestankov,
 • preglednice za spremljanje bralnih in športnih projektov,
 • vodenje dopolnilnega in dodatnega pouka,
 • dnevi dejavnosti,
 • tekmovanja in natečaji,
 • interesne dejavnosti ter
 • načrtovanje preverjanj in ocenjevanj znanja,
 • REDOVALNICA za beleženje in spremljanje napredka za 28 otrok,
 • vrstični in mrežni seznami za spremljanje doseganja učnih ciljev,
 • strani s pikami za skice sedežnega reda,
 • poročili ob koncu ocenjevalnih obdobij.

NAČRTOVALNICA Predmetni pouk

Vsebina:

 • beleženje vsebine govorilnih ur,
 • vrstične in mrežne preglednice za označevanje dela učencev (oddani izdelki, DN, predstavitve),
 • načrtovanje preverjanj in ocenjevanj znanja,
 • preglednico za učence s prilagoditvami,
 • REDOVALNICA za 450 učencev,
 • strani s pikami za skice sedežnega reda,
 • poročili ob koncu ocenjevalnih obdobij.

NAČRTOVALNICA Dodatna strokovna pomoč

Vsebinske strani za obravnavo 10 učencev.

Na učenca:

 • osnovni podatki o učencu,
 • močna in šibka področja učenca,
 • preglednice za beleženje vsebin ur pomoči,
 • načrtovanje timskih sestankov,
 • poročili ob koncu ocenjevalnih obdobij.

Splošna NAČRTOVALNICA

Vsebina:

 • vrstične in mrežne preglednice za vodenje JV, ID, OPB in
 • strani za zapiske,
 • strani s pikami, 
 • brezčrtne strani.
Namenjena učiteljem OPB, knjižničarjem, svetovalnim delavcem in drugim delavcem šole, ki ne poučujejo v oddelku.

Mogoče ti bo všeč tudi ...

Leave a Reply