PONATIS šolskega koledarja 23-24! Do 1. oktobra koda ZNANJE za ugodnejši nakup!

Danes vam predstavljamo Načrtovalnico za Predmetni pouk (OŠ/SŠ) 💙

Lahkotno. Povezano. Čarobno.

  • preglednica z oddelki
  • seznami
  • govorilne ure
  • roditeljski sestanki
  • učenci s prilagoditvami
  • dnevi dejavnosti, ekskurzije
  • tekmovanja, natečaji
  • preverjanja in ocenjevanja znanja
  • redovalnica za 288 učencev/dijakov
📚 Posamezno ali v kompletu s splošnim dnevnikom.

5. 5. 2023