PONATIS šolskega koledarja 23-24! Do 1. oktobra koda ZNANJE za ugodnejši nakup!

NOVO❗️GRAFOMOTORIČNI ZVEZEK ✍️

🌸 OD ČRTE DO ČRTE🌼

• Predopismenjevalne vaje z zapisovanjem navpičnih, vodoravnih in krivih črt ter zank.
• Vsaka črta ali vzorec ima označeno pravilno poteznost zapisa.
• S stopnjevanjem zahtevnosti vzorcev otrok postopno razvija spretnosti svojih prstkov.
• Igrivo dopolnjevanje vzorcev v avtorskih ilustracijah naše Nadje.
• Prosto črtovje za utrjevanje ali izmišljevanje novih vzorcev.
• Formativno spremljanje napredka in okvir za zapis povratne informacije otroku.
Velikost zvezka: B5
Strani: 64

8. 5. 2023